Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Aqua Milieu Techniek tracht deze site zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Teksten van officiële, schriftelijke publicaties als offerten en opdrachtbevestigingen zijn daarom doorslaggevend. Aqua Milieu Techniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Op al onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Aqua Milieu Techniek van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Links

Koppelingen naar andere internetsites en de inhoud van deze pagina’s worden niet gecontroleerd en/of beheerd voor Aqua Milieu Techniek. Wij dragen derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites. Het doorkoppelen naar deze externe links is volledig voor eigen risico.

Afbeeldingen/Tekeningen/Rechten

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen, prijzen, maatvoeringen en omschrijvingen zijn voorbehouden.
Afbeeldingen overnemen is toegestaan onder voorwaarde van:
• Bij gedrukte media: een duidelijke bronvermelding (www.aquamilieutechniek.com).
• Via internet: een actieve link en verwijzing naar www.aquamilieutechniek.com
Overname van afbeeldingen zonder bronvermelding zijn alleen toegestaan na schriftelijk akkoord aan wederverkopers van Aqua Milieu Techniek BV