Pompputten

Pompputten hoe te berekenen ?

Pompputten van Aqua Milieu Techniek worden met zorg voor onze klanten samengesteld.

Berekenen wij voor u de pomp en put, dan wordt dit gedaan via het Colebrook berekeningsmodel.
In deze berekening houden wij rekening met wat u verpompt, hoeveel meter verticaal, hoeveel meter horizontaal, waar loost u op en welk leidingwerk u gebruikt. Vanzelf sprekend houden wij rekening met de levensduur en het energieverbruik van de in te bouwen dompelpomp.

Slaat de pomp té vaak aan, dan gaat dit ten koste van, én de levensduur van de pomp, maar ook van uw energienota. Dit houdt in, vooral bij hemelwaterafvoer; is uw buffer van uw pompput te klein of net aan, dan zal de pomp vaker aanslaan en hierdoor het energie verbruik toenemen. Hoe minder frequent uw pomp aan/uit slaat, hoe beter dit is voor de levensduur van uw pomp en uw energieverbruik.

Bij hemelwaterafvoer pompputten kan Aqua Milieu Techniek u 2 opties aanbieden:

1. een installatie uitgerekend op de rand van het kunnen. (= aanschaf technisch meest voordeligste)
2. een installatie uitgerekend op energie-en levensduur technisch het voordeligst. (= aanschaf technisch de duurste keuze, echter op de lange duur, voor uw energienota en voor de gebruiker het meest zekere)

Welke gegevens dienen er bekend te zijn voor een juiste berekening ?

1. Wat wordt er verpompt ? huishoudelijk afvalwater, hemelwater, afvalwater ?
2. Hoeveel wordt er verpompt ? Hoeveel personen, hoeveel vierkante meter, hoeveel kuub (m3)
3. Hoeveel meter wordt dit horizontaal verpompt ?
4. Hoeveel meter verticaal wordt dit verpompt ?
5. Waar wordt op geloosd ? Onder vrij verval, op een drukriolering, op een put boven/onder de waterlijn?
6. Ligt er al een persleiding, zo ja, wat is hier de diameter van ?
7. Hoe diep ligt de inkomende leiding, vanuit het lozingspunt (onderzijde buis/maaiveld)
Eventuele overige gegevens welke van belang kunnen zijn van de installatie.

Link naar Pompputten in product_cat

Pompputten van beton of kunststof

Van welk materiaal dient de pompput geproduceerd te worden ?

Aqua Milieu Techniek produceert pompputten uit PE (kunststof), prefab gewapend beton en Roestvrijstaal (RVS). Pompputten uit RVS worden alleen geproduceerd als maatwerkoplossing, indien bijvoorbeeld het te verpompen medium hierin verplicht.

Over het algemeen geldt:
Pompputten uit kunststof zijn qua levensduur de beste keuze, ook voor rioolgassen (H2O), aanhechting van bijvoorbeeld vetten/oliën, plaatsing (gewicht van de installatie) is PE/ kunststof de beste keuze.
Echter kan het gewicht van de PE ook nadelig zijn, bij bijvoorbeeld een hoge grondwaterstand, is een betonnen pompput een beter alternatief.

Prijstechnisch is een kunststof pompput in de kleinere maatvoeringen (tot ca. een uitwendige diameter van 1000/1200 mm) de voordeligste keuze. Bij grotere inhouden is beton juist weer voordeliger.
Wilt u het voordeel van kunststof benutten en juist wel het gewicht/voordelen van beton ? Geen enkel probleem. Aqua Milieu Techniek kan al haar ronde betonnen putten voorzien van een PE-T-Grip lining. De PE binnenbekleding wordt meegestort in het beton voor een robuuste hechting van beton/PE, zo heeft u het voordeel van beide materialen in één product.

Uniek concept:
Aqua Milieu Techniek heeft een unieke PE pompput voor pompgemalen.
Een kunststof PE pompput, rondom voorzien van aansluitingen welke afgedopt zijn voor toeloop en kabel, zo kunt u zelf bepalen welke aansluiting u benut. En standaard voorzien van een ingebouwde voetbocht DN50 of DN65. Over het algemeen heeft AMT deze pompput op voorraad en kan worden voorzien van bijvoorbeeld een snijwerkpomp, pomp met een grote vrije doorlaat etc. speciaal voor fecaliën afvoer. Neemt u contact op met Aqua Milieu Techniek voor de voorwaarden en of deze op dit moment voorradig zijn.

Onderhoudscontract / Ingebruikname

Ingebruikname* (optioneel):

Wij bieden u de mogelijkheid om de ingebruikname te laten uitvoeren, optioneel en tegen een kleine meerprijs. De elektrische aansluiting/elektrische voeding 400 V 3ph+N+Pe of 230 V; (dient in apparatuurkast aanwezig te zijn).

De ingebruikname omvat:
• Doorvoeren van pompkabel en niveaubesturing
• Afhangen van niveaubesturing
• Plaatsen van de pomp(en) • Elektrisch aansluiten pomp(en) en niveaubesturing
• Gehele installatie testen en bedrijfsklaar opleveren.

Service- & Onderhoudscontract* (optioneel):

Wij bieden de mogelijkheid om als gebruiker van het systeem een service- & onderhoudscontract af te sluiten. Dit betreft 1 x per jaar service en onderhoudswerkzaamheden aan uw pompsysteem door
vakbekwaam personeel om een goede werking van uw installatie te waarborgen.
Indien na goedkeuring van uw installatie, is een 24-uurs service contact een mogelijkheid.

* uitgezonderd pomptype  ATD7VXM/ATD10VXM (ingebruikname/onderhoud/service via een plaatselijke installateur)