Wat is een Septic-tank en wat is een IBA systeem ?

Een septic-tank is ontworpen voor de behandeling van sanitair afvalwater (zwartwater). Een septic-tank verwijdert hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septic-tank ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruik maken van in het water opgeloste zuurstof.
Een septic-tank is daarom ook geen IBA systeem.

Een IBA systeem is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater zuivert en betekent: Individuele Behandeling Afvalwater, kortweg IBA systeem.

IBA I systeen AMT
Septic-tank-PE-3000-liter

Een IBA systeem heeft als doel: huishoudelijk afvalwater (grijswater) kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een IBA van Aqua Milieu Techniek is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken.

Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, waardoor de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

Classificatie IBA systemen:

Er zijn bestaan 3 klasse IBA systemen:
a. IBA klasse I is een septic-tank welke gebaseerd dient te zijn volgens het lozingenbesluit bodembescherming, inhoud afhankelijk van het aantal gebruikers minimaal 6000 liter in de verhouding 2:1:1.
b. IBA klasse II verwijdert met name zwevende stoffen.
c. IBA klasse IIIA verwijdert ook stikstof.
d. IBA klasse III B verwijdert daarnaast ook fosfaat en is tevens de hoogste klasse.

Werking IBA II en III:

Een IBA klasse 2 of 3 kan bestaan uit één twee of drie tanks of compartimenten. Te weten, een voorbezinktank waar de zwaardere (niet-organische) delen bezinken, een actief-slibtank met beluchtingsinstallatie, gevolgd door een nabezinktank waar de vaste stoffen en bacterievlokken bezinken. De zuivering vindt in tegenstelling tot een septische put plaats onder aerobe omstandigheden. Bacteriën breken daar het organisch materiaal af.

Het effluent uit een IBA klasse 2 of 3 moet nagenoeg helder zijn.

IBA I systeen AMT