Lamellenafscheider

Lamellenafscheiders, onze specialiteit !

Aqua Milieu Techniek kwam in 1988 als eerste onderneming in Nederland met de (gestandaardiseerde) lamellen-platenafscheider. Onze eerste klant voor dit innovatieve product was het Ministerie van Defensie. Diverse legerplaatsen en vliegvelden als Steenwijk, Havelte, Ossendrecht, Eindhoven en Woensdrecht werden van deze afvalwatertechniek voorzien.

De Rijksoverheid en lagere overheden als gemeenten, provincies en waterschappen hebben sinds die tijd veelvuldig gebruik gemaakt van de deskundigheid van Aqua Milieu Techniek. Ook particuliere bedrijven doen graag een beroep op onze jarenlange ervaring, kennis en kunde bij de ontwikkeling van wasplaatsen, garages, tankstations, jachthavens en brandstofdepots.

Ruim 30 jaar na de ontwikkeling van de eerste lamellenafscheider, ontwerpt, adviseert en produceert Aqua Milieu Techniek nog steeds lamellenafscheiders, onder nog steeds dezelfde vertrouwde merknaam: AQUASEP.

In de loop der jaren is de rechthoekige uitvoering verandert in een compact rond model lamellenafscheider. Ook zijn de Aqua Milieu Techniek lamellenafscheiders voorzien van de huidige verplichte CE markering en zijn deze afscheiders getest bij het LGA TÜV Rheinland in Würzburg Duitsland. De AQUASEP lamellenafscheiders zijn beproefd op – Restoliegehalte (≤5mg/ltr volgens NEN-EN858) – Werking vlotterdebietbegrenzer – Gelijkmatige en uniforme doorstroming – Geen uitspoeling van de afgescheiden olielaag bij een piekdebiet.

Berekening en ontwerp Aquasep lamellenafscheiders

De basis van de berekening en het ontwerp van de Aquasep lamellenafscheiders van Aqua Milieu Techniek, ligt bij de Werkgroep Riolering West-Nederland. Deze werkgroep heeft een beslisboom geschreven over aan- en afkoppelen verharde oppervlakken. De uitgangspunten welke beschreven zijn in deze beslisboom en de normering EN858, zijn samen de basis geweest voor de ronde Aquasep lamellenafscheiders.
Een compacte afscheider, welke inzetbaar is bij o.a. het verwerken van run-offwater van bijvoorbeeld rotondes, parkeerplaatsen, bushaltes, provinciale wegen, woonwijken etc. Het ingebouwde honingraad lamellenpakket zorgt er ook voor dat er deeltjes worden afgescheiden tot wel 20 µm.

Conform de beslisboom “Aan- en afkoppelen verharde oppervlakken” beschreven door Werkgroep Riolering West-Nederland, dimensioneren we een lamellenafscheider op een neerslagintensiteit van 14 l/s*ha-1. De Werkgroep Riolering West-Nederland stelt bij deze rekenwaarde dat 90% van het jaargemiddelde volume afstromende regenwater bij behandeling in de bezinkvoorziening voldoende afscheiding van verontreinigingen optreedt.
Voorwaarde is echter wel dat de debieten door de bezinkvoorziening niet dusdanig hoog zijn dat het bezonken slib weer opgewerveld kan worden. Dit kan worden bereikt door het toepassen van een debiet-beperkende voorziening (bijvoorbeeld een vlotterdebietbegrenzer) in combinatie met een bypass, c.q. overloopconstructie die in werking treedt bij hoge debieten.

Werking van de Aquasep lamellenafscheider

Het run-off water, vervuild met zware metalen, olie- en slibdeeltjes, stroomt de lamellenafscheider in via de inlaatkamer met een rem- en verdeelschot. Deze inlaatkamer remt de waterstroom af en verdeeld de waterstroom in twee separate deelstromen. Eén stroomt naar de buitenste ring, dit is de pre-separatiezone, hier zal door gravitaire afscheiding een groot gedeelte van de lichte olie- en zware slibdeeltjes (≥ 50 μm) opdrijven en bezinken. Door o.a. de cilinder vorm van de lamellenafscheider is deze stroming na de inlaatkamer, langzaam en gelijkmatig met een snelheid kleiner dan 2,5 cm/seconde.  De afgescheiden olie vormt zich een drijflaag in de buitenste ring, onder in de put een sedimentlaag van de bezonken slibdeeltje. Door de lage watersnelheid en oppervlaktebelasting van <1 cm/seconde woelt deze sedimentatielaag niet op. Uit de pre-separatiezone stroomt vervolgens het voorgezuiverde afvalwater in de binnenste ring van de lamellenafscheider. In de separatiekamer stroomt het water gelijkmatig omhoog door het lamellenpakket, dit pakket bestaat uit een groot aantal honingraadvormige kanaaltjes welke schuin oplopen. Het  grote oppervlak van de kanaaltjes zorgt voor een laminaire waterstroming bij een oppervlaktebelasting welke kleiner is dan door Werkgroep Riolering West-Nederland gestelde maximumbelasting van 1 m/h. Dit zeer gunstige stromingspatroon zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de lichte deeltjes (< 50 μm) door het lamellenpakket opstijgen naar de drijflaag en de zware deeltjes (> 50 μm) bezinken in de stromingsluwe zone onder het lamellenpakket.

Door het hoge zuiveringseffect van het lamellenpakket worden kleine met olie vervuilde deeltjes aangetrokken (adhesie) door het lamellenpakket. Deze kleine deeltjes verzamelen zich als een dunne filmlaag. Deze dunne film trekt andere olie vervuilde deeltjes aan (cohesie) waardoor de deeltjes samenkleven tot grotere deeltjes. Op het moment dat deze grotere deeltjes zwaar genoeg zijn aangegroeid, overwint de zwaartekracht de cohesiekracht. Hierdoor ontsnappen de lichte deeltjes uit de filmlaag en drijven op in de drijflaag, welke zicht nivelleert met de drijflaag in de buitenring. Dit bijkomende zuiveringseffect functioneert uiteindelijk ook als een coalescentiefilter.

Uiteindelijk stroomt het gezuiverde water in de onderste kamer van de buitenring. De hydraulische vorm van deze laatste stap is speciaal zo ontworpen dat ook hier de watersnelheid zeer laag is. Uiteindelijk verlaat het gezuiverde water de lamellenafscheider via de uitlaatstijgbuis met debietregelklep.

Het afscheidingsrendement van een Aquasep lamellenafscheider

Het afscheidingsrendement zwevende en bezinkbare delen kan fysiek worden aangetoond middels praktijktest bij TÜV-LGA Würzburg. Hierbij
is de eis dat 80% van de toegediende slibdeeltjes afgescheiden moet worden. Het afscheidingsrendement voor zwevende delen is theoretisch vastgesteld
op basis van de volgende uitgangspunten: Voor lamellenafscheiders: Oppervlaktebelasting eis maximaal 1,0 m/h., Reynoldswaarde laminaire stroming max. 2000. Voor slibvangers: Maximale stroomsnelheid voorafscheider (voor het lamellenpakket) 2,5 cm/sec. Bron: Anforderungen an Schlammfänge von Abscheideranlagen für leichtflüssigkeiten en Handbuch Abwassertechnik teil II).

De waarden van de standaard Aquasep lamellenafscheiders liggen allen ruim onder de gestelde normeringen.

Product kenmerken van de Aquasep lamellenafscheider

De behuizing van de Aquasep lamellenafscheider bestaat uit

• een gewapend betonnen onderbak welke d.m.v. een mof/spieverbinding en de meegeleverde SBR afdichtingsring waterdicht op de afdekplaat kan worden geplaatst. De lamellen afscheider is vervaardigd van gewapend beton met een betonkwaliteit van C60/75, milieu klasse XA3, omgevingsklasse EA3. (Rubberringverbindingen tussen onderbak-dekplaat (mof/spie) en onderbakaansluitstompen, waterdicht beproefd op een druk van 5 meter waterkolom.)

• De afdekking is afhankelijk van de capaciteit van de afscheider, echter leverbaar als standaard verkeersklasse B 125 kN en optioneel in verkeersklasse D 400 kN.

• Standaard is de lamellenafscheider inwendig (wanden en vloer) voorzien van een beschermend twee componenten oliebestendige epoxycoating.
(optioneel kan de lamellenafscheider inwendig worden voorzien van een HDPE T-grip lining (wanden en vloer)

• Alle inbouwdelen zijn geproduceerd uit duurzaam HDPE met een beproefde brandklasse, chemische weerstand en machanische eigenschappen.

• Functionaliteit en rendement beproefd door geaccrediteerde keuringsinstelling LGA TÜV Rheiland.

Waar worden Aquasep lamellenafscheiders toegepast ?

Door het hoge rendement en compacte uitvoering is de Aquasep lamellenafscheider zeer geschikt voor het zuiveren van hemelwater/afvalwater vanaf bijvoorbeeld rotondes, bushaltes, terreinafwateringen. Door de zuivering van deeltjes tot wel 20μm is de Aquasep lamellenafscheider ook perfect inzetbaar voor het zuiveren van o.a. PAK’s uit het afvalwater, zodat de lamellenafscheider eventueel in combinatie met een pré-sedimentatie unit (hoog rendement slibvangput) geschikt is voor de zuivering bij o.a. staalverwerkingsbedrijven, sloopbedrijven, vuilverwerkingsbedrijven, zand- en grondopslag.

De Aquasep lamellenafscheiders zijn onder andere toegepast bij: Alle Parkeerplaatsen langs Boulevard Barnaart Zandvoort (tegen over het Circuit Park Zandvoort), Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam, Wegensteunpunt Mauritsfort  Hoek, Ministerie van Defensie, diverse locaties, Rotterdam Airport, diverse terreinafwateringen in Nederland en België.

Aqua Milieu Techniek is sinds jaar en dag specialist in het zuiveren van afvalwater via traditionele olieafscheiders, vetafscheiders en lamellenafscheiders en heeft ruime ervaring in het toepassen van het juiste systeem in nagenoeg elke situatie. Neem contact op met AMT voor een advies op maat.

Aqua Milieu Techniek B.V.
Afvalwaterbehandeling sinds 1978