Vetafscheider

Vetafscheiders volgens NEN – EN 1825

Fabricaat AMT®, volgens NEN-EN 1825, zijn uitgevoerd in prefab gewapend beton C60/75 of HDPE. De betonnen uitvoering is voorzien van standaard een PE komo gecertificeerd binnenwerk, optioneel is dit ook uit te voeren in RVS. De uitvoering in HDPE heeft een onderhoudsschacht welke standaard geschikt is voor een inbouwdiepte tot 900 mm en is eenvoudig in het werk op de juiste inbouwmaat in te korten. Zowel de betonnen als de kunststof (HDPE) vetafscheider zijn standaard voorzien van een afdekking(en) met deksel geschikt voor verkeersbelasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124. Optioneel zijn deze uit te voeren in zwaar verkeer klasse D 400 kN.

Uiteraard worden de AMT® vetafscheiders geleverd met een CE markering een conformiteitsverklaring volgens de richtlijnen bouwproducten met betrekking tot afscheiders overeenkomstig NEN-EN 1825. Tevens bieden wij u 5 jaar garantie op een juiste werking mits plaatsing, gebruik vlg. onze voorschriften en juiste capaciteitsberekening berekend via Aqua Milieu Techniek, conform de door u aangeleverde toestellen.

Link naar Vetafscheiders in product_cat

Vetafscheider de verschillende modellen

Aqua Milieu Techniek biedt u de keuze uit 2 verschillende productlijnen. De AMT New Class A lijn zijn gewapend betonnen vetafscheiders inwendig voorzien van een hoogwaardige vet- en oliebestendige twee componenten epoxy coating aan de binnenzijde. De AMT New Class AA lijn zijn gewapend betonnen afscheiders met een vet-en oliebestendige HDPE lining aan de binnenzijde van de afscheider. De binnenwerken van de vetvangputten zijn standaard gefabriceerd uit 1e klas KIWA gecertificeerd HDPE. Tegen meerprijs is een RVS binnenwerk op aanvraag ook mogelijk. De afscheiders in deze lijn zijn rond van model en daardoor compacter, efficiënter, eenvoudiger te reinigen en stukken voordeliger dan de modellen uit het verleden.

Daarnaast biedt Aqua Milieu Techniek u een lijn PE (kunststof) vetafscheiders aan voor aardinbouw en een lijn voor plaatsing boven op de grond. Een prijstechnisch gunstige lijn afscheiders, welke corrosie ongevoelig, licht in gewicht, een lange levensduur en standaard bij aardinbouw vetvangputten een mangat Ø630 mm en voorzien van standaard een gekneveld (stankvrij) deksel verkeersklasse B 125 kN (personenauto’s).

Berekening vetafscheider vlg NEN-EN1825

Er bestaan 3 methode om de juiste capaciteit van een vetafscheider te berekenen:
De methode is afhankelijk van de toepassing en de beschikbare gegevens:

 1. Toestellenmethode: Hierbij worden de aanwezige lozingstoestellen opgesomd, zoals spoelbakken, watertappunten, vaatwasmachines, braadsleden, kookketels, hogedrukreinigers. Met behulp van de lozingsdebieten, de vastgestelde gelijktijdigheidsfactoren en de eventuele verzwaringsfactoren, wordt het debiet van de vetafscheider bepaald in liters per seconde.
  Deze methode wordt gebruikt bij o.a. restaurantkeukens, kantines, cateringbedrijven, cafetaria, hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantine, etc.
 2. Maaltijdmethode: Hierbij wordt er gerekend met het aantal bereide maaltijden per dag, hieruit komt een gemiddeld waterverbruik, waarna er met een vastgestelde piekstroom coëfficiënt, eventuele verzwaringsfactor het debiet van de vetafscheider wordt bepaald in liters per seconde.
 3. Slagerijmethode: Deze methode wordt toegepast bij vlees- of visverwerkende bedrijven en slagerijen. Aan de hand van het aantal kilogrammen verwerkt vlees of vis berekend men met het gemiddeld waterverbruik per dag. Na verrekening op basis van het weekverbruik wordt er  met een vastgestelde piekstroom coëfficiënt, eventuele verzwaringsfactor het debiet van de vetafscheider bepaald in liters per seconde.
Volg een handmatig toegevoegde link

Wat zijn de eisen voor een vetafscheider

Een vetafscheider dient te voldoen aan de Europese regelgeving, de Europese Norm EN1825. Deze norm wordt uitgegeven in Nederland door de NEN.
De NEN-EN1825 bestaat uit twee delen. Deel 2 van de NEN-EN1825 beschrijft de capaciteitsberekening, het functioneren, onderhoud en de installatie van de vetafscheider. Deel 1 van de NEN-EN1825 beschrijft het ontwerp, de kwaliteit, duurzaamheid, de werking en de beproevingen voor de in Europa verplichte CE markering van de vetafscheider.

Vanaf 2006 dienen alle nieuw te leveren en te plaatsen vetafscheiders voldoen aan deze Europese Norm EN1825 en zijn voorzien van een door de Raad van Accreditatie goedgekeurde instelling welke de vetafscheiders heeft beproefd voor de CE markering. Deze CE markering is door de Europese Commissie ingesteld als de minimum kwaliteitseisen en duurzaamheidniveau, waar een product mimimaal aan moet voldoen om zorg te dragen voor de veiligheid van mens en milieu. Deze kwaliteitseis en duurzaamheidniveau dient door de fabrikant beschreven te zijn in een Declaration of Performance (EG prestatieverklaring), kortweg DOP. Hierin dient minimaal vermeld te staan:

• De duurzaamheid • De waterdichtheid • De brandklasse • De sterkte en stabiliteit • De effectiviteit • De geharmoniseerde norm • De geaccrediteerde laboratoria waar de diverse testen zijn uitgevoerd • Het beoogd gebruik • De gegevens van de fabrikant • De typen vetafscheider

De fabrikant dient alle gegevens vast te leggen in het Technische Constructie Dossier (TCD) en is verplicht de geproduceerde vetafscheiders te onderwerpen aan een interne kwaliteitscontrole. Dit is de garantie dat de geproduceerde CE vetafscheiders ook voldoen aan de normering en aan de gegevens zoals gesteld in het Technische Constructie Dossier.

Alle standaard Aqua Milieu Techniek vetafscheiders voldoen aan de NEN-EN1825 en zijn voorzien van een CE markering en een Declaration of Performace.

Ontwerp en onderhoud van een vetafscheider

Een vetafscheider wordt ontworpen een de hand van 7 basisuitgangpunten:

 1. Toepassing: onder de grond – boven de grond.
 2. Materiaalkeuze: gewapend beton – kunststof
 3. Capaciteit: doorstroomcapaciteit zoals bereken (nominale grootte) 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 liter/seconde.
 4. Afmetingen: inbouwdiepte – aansluitdiameter – inhoud slibvang
 5. Functionele eisen: verkeersbelasting – bereikbaarheid (voor onderhoud) – werking – ventilatie
 6. Voorbeelden van verschillende ontwerpen
 7. Het maximale effluent in het uitstromend water, na de vetafscheider mag niet meer zijn als 25 mg/ltr.

Door een juiste dimensionering van de vetafscheider wordt de juiste verblijftijd van het afvalwater bepaald, waardoor er voldoende rust in het water komt zodat de plantaardige vetten en oliën kunnen opdrijven en de zwaardere delen, het slib, kunnen bezinken. Een te kleine vetafscheider zal een te hoge uitstoot aan effluent geven.

Nadat de vetafscheider is geplaatst en is aangesloten, dient u er op te letten dat de vetafscheider is ontlucht. De ontluchting van de vetafscheider is essentieel als u een stinkende vetafscheider wilt voorkomen. De ontluchting dient op de in- en uitkomende leiding worden geplaatst en kan ontsnappen via het hoogste punt van het gebouw. Is de afscheider geplaatst, dan dient u deze af te vullen met water, totdat deze overstroomt in de controleput, hierna is de vetafscheider in werking.

De afscheider dient periodiek onderhouden te worden. Tijdens dit onderhoud worden alle afvalstoffen uit de vetafscheider gezogen, de put wordt schoongespoten en de kwaliteit van de vetafscheider wordt gecontroleerd, hierna wordt de vetafscheider weer afgevuld met water, zodat deze opnieuw in gebruik genomen kan worden. Dit periodieke onderhoud dient u te laten uitvoeren door een rioolreinigingsbedrijf.

Waar worden vetafscheiders toegepast ?

In het Activiteitenbesluit staat beschreven dat bedrijven welke zich bezighouden met het bereiden van voedingsmiddelen of het slachten van dieren een vetafscheider dienen toe te passen. In het Activiteitenbesluit staat beschreven dat de inhoud en de bouw van de vetafscheider (en slibvangput) moet voldoen aan de normen NEN-EN1825-1 en NEN-EN1825-2.

Dit betekent dat vetafscheider toegepast dienen te worden bij o.a:

Horeca o.a.:

 • Fastservice, waaronder snackbars, hamburgerrestaurants, cafetaria’s, sportkantines, bedrijfsrestaurants, strandpaviljoens, pizzeria’s, afhaal- en bezorgbedrijven, pannenkoeken-restaurants, broodjeszaken, bake-off bedrijven en lunchrooms (Horeca 1)
 • Nachtzalen*,  zalenverhuur*, dancing* (Horeca 2)
 • Cafés*, bars*, eetcafés* (Horeca 3)
 • Restaurants, koffiehuizen, lunchrooms (Horeca 4)
 • Hotels (Horeca 5)

Slachterijen en vleesverwerking o.a.:

 • Slachterijen, slagerijen • Pluimveeslachterijen • Vleesverwerkingsbedrijven • Vleeswarenfabrieken • Slagerijen • Poelier

Visserij o.a.:

 •  Visfileerderij • Visrookerij • Visgroothandel • Visverwerkingsbedrijven • Viswinkel

Verzorging en verpleging o.a.:

 • Verzorgingstehuizen • Verpleegtehuizen • Ziekenhuizen

Industrie o.a.:

 •  Frietfabrieken • Sausmakerijen • Kaasfabrieken • Cacao/chocoladefabrieken • Snackfabriek • Op- en overslag terminals van dierlijke en/of plantaardige oliën

Kortom; overal waar voedingsmiddelen verbruikt, gebruikt, geproduceerd of opgeslagen worden dient zorg te dragen dat de er geen plantaardige en/of dierlijke vetten in het riool of openwater terecht zal komen. Dit kan voorkomen worden door een vetafscheider/vetput/vetvanger, slib/vetafscheider van voldoende grootte toe te passen.

Aqua Milieu Techniek ontwerpt, produceert en adviseert al sinds 1978 in oplossingen voor vetafscheiders, olieafscheiders en lamellenafscheiders

De verschillende type vetafscheiders van Aqua Milieu Techniek

Type / Model AMT vetafscheiderMateriaalVoordelenKwaliteitswaarborg
New Class A vetafscheiderPrefab gewapend beton C60/75• 2 componenten epoxy coating.
• Standaard deksel verkeersklasse B 125 kN – optie:(gekneveld) verkeersklasse D 400 kN
CE markering- conformiteitsverklaring vlg richtlijn bouwproducten m.b.t afscheiders overeenkomstig NEN-EN1825
New Class AA vetafscheiderPrefab gewapend beton C60/75• PE T-grip lining.
• Standaard deksel verkeersklasse B 125 kN – optie: (gekneveld) verkeersklasse D 400 kN
CE markering- conformiteitsverklaring vlg richtlijn bouwproducten m.b.t afscheiders overeenkomstig NEN-EN1825
PE aardinbouw vetafscheiderUit één deel gelaste HDPE(kunststof) onderbak met (standaard) onderhoudsschacht Ø630mm• Corrosie vrij • Licht in gewicht (eenvoudig plaatsen) • Standaard geknevelde deksel verkeersklasse B 125 kN – optie:(gekneveld) verkeersklasse D 400 kNCE markering- conformiteitsverklaring vlg richtlijn bouwproducten m.b.t afscheiders overeenkomstig NEN-EN1825
PE boven de grond vetafscheiderUit één deel gelaste HDPE(kunststof) onderbak• Corrosie vrij • Licht in gewicht (eenvoudig plaatsen) • Standaard geknevelde deksel (geen verkeer)CE markering- conformiteitsverklaring vlg richtlijn bouwproducten m.b.t afscheiders overeenkomstig NEN-EN1825