Privacy Policy

  1. Privacy beleid Aquamilieutechniek.com:

1.1     De bescherming van persoonsgegevens ziet Aquamilieutechniek.com als zeer belangrijke voorwaarden voor het scheppen en behouden van een vertrouwelijke relatie met u.
1.2     Aquamilieutechniek.com respecteert de privacy van alle klanten, prospecten en relaties en draagt zorg dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
1.3     Door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens registreren, gebruiken of anderszins verwerken voor het beoogde gebruik als vermeld in deze privacy policy.
1.4     De door u verstrekte informatie wordt niet verhuurd, uitgeleend, verkocht, met derden gedeeld of anderszins verspreid.

 

  1. Persoonsgegevens welke Aquamilieutechniek.com verwerkt:

Aquamilieutechniek.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij precies registreren, hangt af van het beoogde gebruik, in het algemeen registreren wij de volgende persoonsgegevens van u:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

  1. Gebruik van de diensten en producten van Aquamilieutechniek.com:

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze producten en/of diensten vraagt Aquamilieutechniek.com om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. Aquamilieutechniek.com slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van Aquamilieutechniek.com of die van een beveiligde     derde partij op. Aquamilieutechniek.com zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend.

 

  1. Toestemming (Opt in – Afmelden)

4.1. Opt in: Aquamilieutechniek.com maakt van uw persoonsgegevens geen gebruik voor een doel dat vooraf niet bekend is gemaakt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn en/of dat wij vooraf toestemming hebben ontvangen van u.

4.2. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is nimmer voorwaarde voor de aankoop van onze producten, tenzij de persoonsgegevens benodigd zijn voor een nadrukkelijk vermeld, rechtmatig gebruik.

4.3. Aquamilieutechniek.com vraagt in het algemeen uitdrukkelijk toestemming voor het toezenden van marketingmateriaal (“opt-in”).

4.4. Afmelden van uw registratie: U kunt de door u aan Aquamilieutechniek.com verleende toestemming voor registratie, gebruik, openbaarmaking, verwerking (in het algemeen) van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden te allen tijde kosteloos intrekken. Dit kunt u doen via e-mail (info@Aquamilieutechniek.com), per post, of via telefoon. Bij vragen over aan- en afmelding van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

4.5. Soortgelijke producten of diensten (soft-opt-in): Op grond van de wet- en regelgeving in België is het toegestaan commerciële uitingen te verzenden per e-mail, ongeacht of de geadresseerde hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in), wanneer de persoonsgegevens door de geadresseerde zijn opgegeven in het kader van de verkoop van producten en diensten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de identiteit van de afzender duidelijk is weergegeven en de geadresseerde te allen tijde de mogelijkheid wordt gegeven zich af te melden. Deze regel wordt ook wel de “soortgelijke producten en diensten-uitzondering” genoemd, dan wel “soft opt-in”. Als deze regel van toepassing is, kunnen wij er gebruik van maken teneinde u marketinginformatie toe te zenden waarvan wij denken dat deze u zal interesseren. In zo’n geval zullen wij ons ervan verzekeren dat voor u duidelijk is dat de uitzonderingsregeling van toepassing is en zullen wij u de mogelijkheid geven u af te melden. Uiteraard wordt u altijd de mogelijkheid gegeven u af te melden conform art. 4.4.

4.6 Aquamilieutechniek.com houdt uw persoonsgegevens zo volledig en up-to-date als mogelijk, rekening houdende met de belangen van onze klanten, prospecten, relaties. Indien er wijzigingen plaats vinden in uw persoonsgegevens, dient u deze wijzigingen zelf aan ons door te geven.

  1. Communicatie:

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar Aquamilieutechniek.com verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Aquamilieutechniek.com slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van Aquamilieutechniek.com of die van een beveiligde derde partij op. Aquamilieutechniek.com zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

5.1 Aquamilieutechniek.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Ter afwikkeling van uw transacties;

– Ten behoeve van direct marketing;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Ter verbetering van onze dienstverlening;

– Ter ontwikkeling, verbetering, vermarkting en levering van producten en diensten die op uw wensen      zijn afgestemd;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Ter afhandeling van vragen of klachten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Aquamilieutechniek.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het specifiek beoogd gebruik. Wij bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving en overeenkomstig de intern opgestelde richtlijnen en procedures.

5.3 Aquamilieutechniek.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.4 Indien Aquamilieutechniek.com persoonsgegevens wilt verzamelen met het oog op specifiek gebruik, welke niet in deze privacy policy is opgenomen en waarover wij u niet eerder hebben geïnformeerd, dan zullen wij ons best doen, u vooraf in kennis te stellen om toestemming van u te verkrijgen. Mocht dit niet mogelijk zijn op welke wijze dan ook, zullen wij dit achteraf doen.

 

  1. Cookies:

Dankzij de geïnstalleerde cookies op de Aquamilieutechniek.com website hoeft u niet telkens dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Dat zorgt ervoor dat de Aquamilieutechniek.com website nog handiger wordt. Tevens helpen deze cookies ons inzien hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij de Aquamilieutechniek.com website nog gebruiksvriendelijker kunnen maken.

6.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

6.2 Cookies welke Aquamilieutechniek.com gebruikt:

Aquamilieutechniek.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Aquamilieutechniek.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

6.3 Cookies accepteren :

Wilt u moeiteloos gebruik maken van alle functies op onze website? Dan is het nodig dat u de cookies op onze website accepteert.

6.4 Cookies uitzetten :

Wanneer u niet wilt dat uw bezoek op onze website wordt geregistreerd, stelt u dan uw browser zo in dat cookies worden geweigerd. Dit kan ertoe leiden dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren.

 

7.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Aquamilieutechniek.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Aquamilieutechniek.com.

Wij controleren regelmatig of Aquamilieutechniek.com aan het bovenstaande privacy beleid voldoet. Bij vragen over de Aquamilieutechniek.com Privacy Policy, kunt u contact opnemen met:

Aqua Milieu Techniek B.V.
Herenweg 44, 2101 ML  Heemstede
Tel.: (+31) 085 – 4853061 E-mail.: info@Aquamilieutechniek.com

Aqua Milieu Techniek B.V. kan deze privacy policy aanpassen/veranderen. De wijzigingen maken wij bekend op onze website.

Mocht er onverhoopt, buiten de schuld van Aqua Milieu Techniek B.V. en/of als gevolg van een overmacht situatie, een vorm van datalek ontstaan, kan Aqua Milieu Techniek B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.