Techniek

Lamellenafscheiders, onze specialiteit

Aqua Milieu Techniek, is specialist in gravitaire afvalwaterbehandeling. Als ontwerper en producent in
de gravitaire afscheidertechniek is ons bedrijf, opgericht in 1978, uitgegroeid tot de toonaangevende
onderneming in deze branche. Aqua Milieu Techniek mag zich specialist in lamellen-platenafscheiders
noemen. Uiteraard leveren wij ook afscheiders volgens de normen NEN-EN 858 en 1825.

Jarenlange ervaring, kennis en kunde

Aqua Milieu Techniek kwam in 1988 als eerste onderneming in Nederland met de (gestandaardiseerde) lamellen-platenafscheider. Onze eerste klant voor dit innovatieve product was het Ministerie van Defensie. Diverse legerplaatsen en vliegvelden als Steenwijk, Havelte, Ossendrecht, Eindhoven en Woensdrecht werden van deze afvalwatertechniek voorzien.

De Rijksoverheid en lagere overheden als gemeenten, provincies en waterschappen hebben sinds die tijd veelvuldig gebruik gemaakt van de deskundigheid van Aqua Milieu Techniek. Ook particuliere bedrijven doen graag een beroep op onze jarenlange ervaring, kennis en kunde bij de ontwikkeling van wasplaatsen, garages, tankstations, jachthavens en brandstofdepots.

AQUASEP AMT Lamellenafscheiders

De Aquasep® lamellenafscheider, vlg. 2-Step-principe, van het fabricaat AMT® zijn TÜV beproefd en ontworpen voor de afkoppeling van straten en terreinen. Deze afscheiders zijn ontworpen op basis van een oppervlaktebelasting van 1 m/h en geoptimaliseerd voor het afscheiden van bezinkbare stoffen (zwaarder dan water). Daarbij is het afscheidend vermogen met betrekking tot lichte minerale vloeistoffen (olie-/benzine) ook uitmuntend.

Dit type afscheider is er in 2 uitvoeringen, één waarbij de nominale capaciteit niet overschreden mag worden of een by-pass voorziening dient aangebracht te worden en één die een piekbelasting kan verwerken die een factor 5 maal de nominale belasting is.

De uitvoering is in prefab gewapend beton C60/75. Het lamellenpakket is (eenvoudig) uitneembaar en uitgevoerd in PP. De afscheider is standaard voorzien van een afdekking geschikt voor belasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124. Afdekkingen voor zwaarverkeer, belastingklasse D 400 kN, is optioneel mogelijk.

Sedimentatie units / Bezinkselafscheiders

Eenvoudige bezinkselafscheiders voor het afscheiden van grove verontreinigingen

Deze worden meestal gedimensioneerd volgens de DIN, NEN en EN normen, de afmetingen en inhouden zijn empirisch bepaald, en worden gerelateerd aan de capaciteit en doel van de benodigde afscheider voor drijvende stoffen. De oppervlaktebelasting ligt tussen de 12-50 m/h en 50-100 m/h, afhankelijk of het voor lichte minerale oliën of plantaardige vetten is.

Bij deze oppervlaktebelasting kunnen, indien er een laminaire stroming in deze slibvangputten zou zijn – wat niet het geval is – zandkorrels met een diameter van ca. 0,2 tot 0,3 mm en bezinkbare delen van huishoudelijk afvalwater met een diameter van ca. 0,5 tot 1 mm afgescheiden worden, in de praktijk zal de diameter van de afgescheiden delen groter zijn.

Pre-sedimentatie units

Pre-sedimentatie of Pre-afscheidings sedimentatie units zijn bezinkselafscheiders met een verhoogd rendement. In tegenstelling tot de empirisch bepaalde DIN, NEN en EN bezinkselafscheiders worden de pre-sedimentatie units hydraulisch berekend. Bij het ontwerp wordt uitgegaan van de diameter van het af te scheiden deeltje.

Door de bouwvorm is de stroming wel stabiel, doch niet laminair maar bevindt zich in het grensgebied (Re ≤ 2300). De oppervlaktebelasting ligt tussen de 3 en 10 m/h. Bij deze oppervlaktebelasting kunnen theoretisch zandkorrels met een diameter van ca. 0,125 tot 0,2 mm afgescheiden worden

Lamellen-platenafscheiders, hoog rendement bezinksel afscheiders op basis van de 2-Step-techniek

Dit zijn geavanceerde bezinkselafscheiders welke voorzien zijn van een lamellen-platenpakket. Voor deze bezinkselafscheiders bestaan geen normen maar worden, in tegenstelling tot de empirisch bepaalde eenvoudige DIN, NEN en EN bezinkselafscheiders, hydraulisch berekend. Bij het ontwerpen wordt uitgegaan van een bepaalde oppervlakte belasting of diameter van de af te scheiden delen en wordt door het lamellen-platenpakket een laminaire en stabiele stroming gerealiseerd. Deeltjes tot een diameter van 20 micron kunnen afgescheiden worden.

Aqua Milieu Techniek B.V. – Afvalwaterbehandeling sinds 1978